CÔNG TY TNHH XÃ HỘI SSCD

Công ty TNHH xã hội SSCD (gọi tắt là công ty SSCD) được thành lập bởi nhóm cán bộ dự án có kinh nghiệm 20 năm làm việc tại tổ chức YWAM – một tổ chức phi chính phủ Thụy Sỹ hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998 với các hoạt động phát triển cộng đồng, nhân đạo và từ thiện. Trong những năm gần đây, do môi trường đầu tư và phát triển cộng đồng thay đổi, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, bên cạnh những yêu cầu mới mang tính bền vững của các nhà tài trợ Quốc tế, đặc biệt là với tâm huyết và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ dự án tổ chức YWAM trong công tác phát triển cộng đồng, công ty SSCD đã ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 06 năm 2020 (GPKD số 0109239614).

Công ty SSCD hiện nay có hai mảng hoạt động chính:

  • Tư vấn chiến lược và triển khai các dự án phát triển cộng đồng trong các lĩnh vực: gia đình và trẻ em, cải thiện thu nhập, vệ sinh môi trường và phát triển doanh nghiệp & hộ sản xuất kinh doanh.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật thực hiện khảo sát, đánh giá các dự án phát triển cộng đồng cho các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội trong nước và Quốc tế. Ngoài ra, công ty SSCD liên tục thúc đẩy triển khai mảng dịch vụ tư vấn, đào tạo cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các mô hình điểm, doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh.

Xem thêm

MẢNG HOẠT ĐỘNG

Phát triển trẻ thơ toàn diện

Phát triển trẻ thơ toàn diện

Hoạt động này nhằm giúp trẻ thơ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ. Công ty SSCD …

Hoạt động ngân hàng bò

Hoạt động ngân hàng bò

Hoạt động này góp phần trang bị công cụ, kiến thức, kỹ năng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Các ngân hàng bò được hình thành và được hỗ trợ kĩ …

Mô hình trồng táo

Mô hình trồng táo

Mô hình táo thành công mang lại hiệu quả kinh tế cao Anh Kiên mỉm cười khi khoe …

Chiến lược phát triển của công ty SSCD

là hỗ trợ phát triển cộng đồng nông thôn bền vững với các nhiệm vụ trọng tâm gồm:

  • Tiếp quản và triển khai các dự án mà tổ chức YWAM đã chuyển giao nhằm đảm bảo dự án thành công đúng mục tiêu dự án đề ra.
  • Duy trì hợp tác với tổ chức YWAM trong định hướng và đưa ra những đề xuất khả thi trong hỗ trợ các hoạt động cộng đồng khó khăn tới Nhà tài trợ Quốc tế cũng như tư vấn phát triển vùng, hỗ trợ thực hiện triển khai các dự án.
  • Nâng cao năng lực cho đối tác địa phương bao gồm lãnh đạo & đại diện các ban ngành đoàn thể.
  • Xây dựng một mạng lưới kết nối huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm thay đổi tư duy, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho người dân về phát triển kinh tế theo hướng bền vững, quản trị gia đình, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, bảo vệ môi trường.
  • Thúc đẩy và phát triển mảng dịch vụ tư vấn, đào tạo cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ SXKD.

ĐỐI TÁC CỦA SSCD