Một trường hợp thành công điển hình trong hoạt động Ngân hàng bò của SSCD

Một trường hợp thành công điển hình trong hoạt động Ngân hàng bò của SSCD

Như mọi người vẫn thường nói rằng những thứ tốt đẹp đến trong từng sự nhỏ bé, và trường hợp nhà ông Vương với hoạt đông ngân hàng bò cũng là một ví dụ như vậy. Ông Vương và vợ đã tham gia Nhóm tổ sản xuất của SSCD vào năm 2019 với hy vọng có cơ hội nhận được hỗ trợ nuôi một con bê để tăng thu …