Giảm thiểu tình trạng sử dụng thuốc sâu qua việc khuyến khích người dân canh tác hữu cơ

Thuốc trừ sâu có thể giúp hạn chế thiệt hại cây trồng gây ra bởi sâu bệnh do đó nâng cao khả năng sinh lợi cho nông dân. Tuy nhiên, nhiều nông dân không hiểu rõ về việc sử dụng hợp lý hoặc gây hại. Công ty SSCD ( tiền thân YWAM Mercy Vetnam) đang cố gắng khuyến khích nông dân tiến tới phương pháp canh tác hữu cơ, chúng tôi muốn giúp làm giảm thiệt hại cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường do sử dụng quá mức thuốc hoá học.

Công ty SSCD đang cố gắng khuyến khích người nông dân tiến tới các phương pháp canh tác hữu cơ, chúng tôi muốn giúp làm giảm thiệt hại cho nông dân, người tiêu dùng và môi trường do sử dụng quá mức hóa chất.

Một cuộc khảo sát đất canh tác và sử dụng thuốc trừ sâu kéo dài trong hai ngày tại một số khu vực của huyện Hoài Đức được thực hiện bởi nhân viên SSCD và các thành viên ban quản lý dự án. Chúng tôi nhận thấy rằng hầu hết nông dân thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng hóa chất thích hợp. Họ sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu, hóa chất sai, phun thuốc vào thời điểm sai và không có quần áo bảo vệ. Ngoài ra, rác thải nông nghiệp được thả ngay tại hiện trường thay vì thải bỏ nó đúng cách hoặc tái sử dụng nó để phân bón. Rác (như bao bì hóa học) cũng được để lại quanh đất canh tác và trong các khu vực công cộng.

Để nâng cao nhận thức, chúng tôi tổ chức tập huấn về việc sử dụng thuốc trừ sâu hiệu quả và an toàn cho hơn 290 nông dân. Qua sự chia sẻ kinh nghiệm của tư vấn SSCD, thầy Viên, giáo sư của Đại học Nông nghiệp, người tham dự được hướng dẫn và đã thực hành với các phương pháp và kỹ thuật đúng đắn để phân biệt đúng loại hóa chất cho từng loại cây trồng.

 

Giảng viên cũng khuyến khích nông dân sử dụng các sản phẩm hữu cơ không chỉ bảo vệ môi trường và người tiêu dùng mà còn cả sức khoẻ của họ. Nông dân địa phương có thể đặt câu hỏi và chia sẻ với những người khác về kinh nghiệm của họ.

Các học viên đã thực hành cách phát hiện sâu bệnh và xác định các tác hại của thuốc trừ sâu.

Một phần quan trọng của khóa tập huấn là học cách đọc hướng dẫn trên bao bì và sau đó phân tích thông tin để sử dụng thuốc trừ sâu một cách chính xác.

“Sau khi tập huấn, tôi biết cách sử dụng thuốc trừ sâu một cách hợp lý mang lại lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả mọi người xung quanh tôi. Nó cũng giữ cho môi trường trong sạch!”

Ông Tâm