Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hoạt động tập trung đào tạo về quản trị doanh nghiệp với bộ công cụ được chuyển giao từ tập đoàn tư vấn Thụy Sỹ, hỗ trợ kỹ thuật trong tối ưu hóa sản xuất, tư vấn và hỗ trợ thực hiện các mô hình cải tiến quản trị chung và quản trị sản xuất nhằm nâng cao năng suất chất lượng và sự hài lòng của người lao động, hỗ trợ vốn vay cho các mô hình doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp tiềm năng.