SSCD – Hội nghị ký cam kết hỗ trợ phát triển giáo dục tại Vô Tranh

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Công ty SSCD cùng với UBND xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức buổi hội nghị Ký cam kết thực hiện dự án Hỗ trợ Phát triển Giáo dục tại xã Vô Tranh.
Mục đích của dự án là Góp phần cải thiện chất lượng giáo dục mầm non và tạo thói quan đọc sách cho học sinh. Điều hành và quản lý trực tiếp là các Trường trên địa bàn xã. Thời gian thực hiện dự án là 1 năm với các các hoạt động chính bao gồm cải thiện thư viện thân thiện tại các trường Tiểu học và THCS, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trường mầm non Vô Tranh số 2, nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho học sinh, phụ huynh học sinh và đội ngũ giáo viên của cả 3 cấp học.
Công ty SSCD hy vọng sự hợp tác thành công, dự án sẽ góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại xã Vô Tranh.