SSCD – Mô hình Sâm Nam Núi Dành

Nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là trong quá trình đô thị hóa và sau đại dịch Covid 19, các hộ dân và các hợp tác xã nông nghiệp cần phải chủ động tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tiên tiến.
Vừa qua, SSCD đã hỗ trợ kết nối cho thành viên Hợp tác xã cây dược liệu Bảo Sơn thăm và làm việc với Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Bắc Giang , mô hình Sâm Nam Núi Dành tại huyện Yên Thế.
Qua trao đổi làm việc, chúng tôi thấy cây Sâm Nam Núi Dành rất có giá trị cho sức khỏe con người thông qua các sản phẩm làm từ hoa, lá, thân đặc biệt là phần củ. Trung tâm Giống Cây trồng tỉnh Bắc Giang sẵn sàng hỗ trợ cây giống, chuyển giao kỹ thuật trồng và kết nối đầu ra cho các hợp tác xã và các mô hình.

Ngoài ra, mô hình Sâm Nam Núi Dành tại huyện Yên Thế đã chia sẻ lý do chuyển đổi cây trồng, quá trình trồng và kết quả ban đầu của cây Sâm Nam đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về lợi ích về kinh tế, môi trường, tiềm năng phát triển trong tương lai.
SSCD tin tưởng rằng với sự mạnh dạn và đổi mới cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao, các mô hình Sâm Nam Núi Dành sẽ được triển khai và nhân rộng tại Bảo Sơn nhằm tạo công ăn việc làm cho người dân và hướng tới phát triển kinh tế hiệu quả bền vững.