SSCD – Tập huấn nâng cao năng lực cho quản lý cấp trung tại doanh nghiệp học viên

Lãnh đạo doanh nghiệp không thể đảm đương hết mọi công việc, họ phải chia sẻ quyền quản trị này cho một bộ phận khác – họ chính là đội ngũ quản lý cấp trung. Quản lý cấp trung giữ vai trò quản trị như nhà quản trị cấp cao với “quy mô nhỏ” hơn. Họ cũng phải tạo động lực làm việc cho nhân viên của mình, xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, phải giải quyết các tình huống mâu thuẩn trong công việc… Do vậy, ngoài chuyên môn của công việc, đội ngũ quản lý cấp trung cần những kỹ năng quan trọng hơn. Đó gọi là năng lực quản trị.
Khóa đào tạo về “Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm” do SSCD triển khai cho quản lý cấp trung tại Asahi Denso, một doanh nghiệp Nhật đã giúp cho đội ngũ cán bộ hiểu về tầm quan trọng của giao tiếp, nguyên tắc và các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp, ứng dụng V.A.K.Ad để nhận diện phong cách giao tiếp, đọc vị tính cách qua D.I.S.C, các nguyên tắc làm việc nhóm, hiểu rõ bản thân và các thành viên trong nhóm cũng như xây dựng tinh thần đồng đội. Thông qua trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai tình huống các thành viên đã đúc kết các bài học quý về lãnh đạo bản thân, giao tiếp hiệu quả và tinh thần đoàn kết gắn bó trong đội nhóm. Bên cạnh đó, các đội nhóm đã lập kế hoạch ứng dụng kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm vào doanh nghiệp và cuộc sống luôn ngay sau khi kết thúc khoá học.
Bạn Nguyễn Thị Hiền, quản lý bộ phận purchasing của công ty, lớp trưởng chia sẻ sau khoá học: “Khoá học rất vui và bổ ích. Em hiểu bản thân mình và mọi người hơn. Bản thân em là kiểu C nên làm gì em cứ hay cân nhắc đắn đo. Em sẽ tự điều chỉnh bản thân và kết hợp với đội nhóm sao cho phát huy điểm mạnh của mỗi người.”
Đội ngũ cốt cán “cấp trung” tinh nhuệ thì lãnh đạo doanh nghiệp sẽ không làm sai việc và chất lượng hoạt động của doanh nghiệp sẽ hiệu quả và năng suất hơn. Đầu tư vào trí tuệ luôn là đầu tư có lãi.
SSCD luôn sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trong nâng cao nâng lực quản trị nhằm tăng năng suất lao động và mức độ hài lòng của người lao động.