SSCD – Tập huấn truyền lửa cho đội ngũ giáo viên mầm non

Khóa tập huấn cho giáo viên mầm non tại trường mầm non Vô Tranh số 2 – Bắc Giang và trường mầm non Quỳnh Hoa – Thái Bình do công ty SSCD tổ chức và tài trợ trong tháng 08 năm 2023 là một khóa tập huấn quan trọng mang đầy ý nghĩa và lợi ích. Chương trình tập trung vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn của giáo viên, cung cấp những kỹ năng cần thiết trong giao tiếp hiệu quả.
Khóa tập huấn tập trung vào việc xây dựng sự tự tin, tạo động lực và truyền lửa yêu nghề cho đội ngũ giáo viên mầm non, dù họ đối mặt với nhiều khó khăn và vất vả trong công việc hàng ngày. Chương trình giúp giáo viên nhận thức rõ về vai trò, ý nghĩa của công việc mầm non và khám phá cách thức tạo động lực trong việc giảng dạy và chăm sóc trẻ nhỏ.
Khóa tập huấn cũng có tác dụng quan trọng là chuẩn bị tâm thế tốt cho các giáo viên trước khi bắt đầu năm học mới. Giới thiệu những phương pháp mới, cập nhật kiến thức hàng ngày và thảo luận về những thách thức và cơ hội trong công việc giúp giáo viên có sự chuẩn bị tốt hơn cho một năm học thành công.
Sự tài trợ và hỗ trợ từ công ty SSCD cũng là sự cam kết và quan tâm của công ty đối với sự phát triển chất lượng giáo dục và sự nghiệp giảng dạy tại các vùng dự án của công ty.