SSCD – Tiếp tục nâng cao năng lực với khóa đào tạo TOM tại Đà Nẵng

TOM – Training of Mentor – là chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các chuyên gia đào tạo, tư vấn phát triển kinh doanh, quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam do COM Thụy Sỹ tổ chức.

Tiếp tục chuỗi nâng cấp bồi dưỡng kiến thức cho TOM tại Thụy Sỹ và Hà Nội, vừa qua tại Đà Nẵng đã diễn ra hai ngày đào tạo với chuyên đề “Làm Nghề Tinh Nhuệ” và “Bán Hàng Với Hệ Thống”, được thực hiện bởi các chuyên gia SwissCreate. “Phân tích 05 bộ năng lực để trở nên chuyên nghiệp hơn trong chính nghề nghiệp của mình”; “Hiểu tâm lý khách hàng và các bước để có thể bán được hàng” là những nội dung quan trọng trong hai ngày tập huấn của các chuyên gia đến từ Thụy Sỹ. SSCD rất tự hào khi được là một trong những nhà đào tạo chiến lược được lựa chọn và tiếp nhận các công cụ, kiến thức của tập đoàn tư vấn Thụy Sỹ Swiss Create. Các chuyên đề tập huấn này sẽ được SSCD triển khai đến với các doanh nghiệp học viên trong thời gian tới.