SSCD – Thăm mô hình Thư Viện Thân Thiện

Để chia sẻ tác động của dự án xây dựng thư viện thân thiện trong tạo và duy trì thói quen đọc sách tại nhà trường do YWAM/SSCD tài trợ, đầu tháng 8 vừa qua SSCD đã tổ chức buổi thăm và làm việc tại trường Tiểu học Cát Quế B và trường THCS Cát Quế B. Tò mò, háo hức nghe chia sẻ của cô Hiệu trưởng Trường TH Cát Quế B trong tổ chức hoạt động đảm bảo liên tục đổi mới sáng tạo, các nhà tài trợ ghi nhận sự nhiệt tình, ham học hỏi của Ban giám hiệu và tổ công tác thư viện nhà trường. Trường THCS Cát Quế B rất chủ động tiếp nối kết quả trường tiểu học và phát huy hoạt động đọc tại thư viện và tại các góc lớp của nhà trường.
Chị Hạnh, một doanh nhân tri thức trẻ, nhà tài trợ Hà Nội chia sẻ “Cách các cô đi chọn mua từng quyển sách, tổ chức hoạt động sao cho các con được phát huy tính sáng tạo, các phương pháp dạy đọc cơ bản hiệu quả theo từng bậc học là đủ thấy tâm huyết của các cô. Các sản phẩm để giới thiệu sách tự tay các con làm, vẽ, trang trí thực sự ấn tượng.”
“Trăm nghe không bằng một thấy” các nhà tài trợ đánh giá cao sự hỗ trợ, tư vấn, triển khai các hoạt động phát triển cộng đồng của SSCD tại địa phương và sẵn sàng hợp tác với SSCD trong thời gian tới.