Thành lập các tổ sản xuất/ câu lạc bộ

Hoạt động này hỗ trợ Qũy cho phát triển kinh tế hộ, chia sẻ kinh nghiệm, bài học trong tăng gia sản xuất và cách làm giàu bền vững, chủ động tìm kiếm các nguồn lực từ bên ngoài, liên kết tìm đầu ra thúc đẩy sản phẩm ra thị trường ứng dụng nền tảng thương mại điện tử. Hiện công ty SSCD đang tiếp quản 9 tổ sản xuất cũng như câu lạc bộ ( huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: 9, huyện Hoài Đức, Hà Nội 1)