Trao cơ hội đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phần quà phát cho các em học sinh khó khăn năm 2020