Về chúng tôi

Công ty TNHH xã hội SSCD (gọi tắt là công ty SSCD) được thành lập bởi nhóm cán bộ dự án có kinh nghiệm 20 năm làm việc tại tổ chức YWAM – một tổ chức phi chính phủ Thụy Sỹ hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998 với các hoạt động phát triển cộng đồng, nhân đạo và từ thiện. Trong những năm gần đây, do môi trường đầu tư và phát triển cộng đồng thay đổi, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình, bên cạnh những yêu cầu mới mang tính bền vững của các nhà tài trợ Quốc tế, đặc biệt là với tâm huyết và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ dự án tổ chức YWAM trong công tác phát triển cộng đồng, công ty SSCD đã ra đời và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 06 năm 2020 (GPKD số 0109239614).