Xây dựng văn hóa đọc tại nhà trường và cộng đồng

Nhằm tạo thói quen đọc sách cho học sinh cũng như thay đổi nhận thức của lãnh đạo địa phương, giáo viên, cha mẹ và cộng đồng trong tạo thói quen đọc sách và tự học cho học sinh. Hoạt động đã nâng cấp các thư viện phổ thông thành các thư viện thân thiện, tổ chức các khóa đào tạo cho cho học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh về kỹ năng đọc, kỹ năng tổ chức các hoạt đông thư viện, … . Công ty SSCD đang tiếp quản 14 thư viện (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: 10 & huyện Hoài Đức, Hà Nội: 4). Trong đó đã có một số thư viện đạt chuẩn cấp tỉnh.

Bài viết trước đó Phát triển trẻ thơ toàn diện
Bài viết sau đó Hoạt động ngân hàng bò